OZON TEDAVİSİ
İki yüz yıl kadar önce keşfi yapılan, en fazla atmosferin stratosfer tabakasında olduğu ve zararlı ultraviyole ışınları önlediği keşfedilen ozon, tek doğal
dezenfektan olarak tanımlanmıştır.
Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ile sertifikalı hekimlerce yapabilmesinin
yolu açılan ozon uygulamasının belki de en sık kullanım
alanı kas iskelet sistemidir. Kullanılan gaz bileşiğinin %5
kadarını ozon, geri kalanını oksijen gazı oluşturur. Akut
oksidatif stres oluşturduğu için, bir çeşit aşılama yöntemi
olduğu da varsayılabilir. Bu yöntemin genel olarak, doğal
anti-oksidan sistem, metabolik enzim ve hormon regülasyonu, koagülasyon, oksijenizasyon ve dolaşım düzeni, immün sistem, hücre rejenerasyonu üzerine etkileri olduğu
düşünülmektedir.

OZON TEDAVİSİ ETKİ MEKANİZMASI
Osteoartrit, osteomiyelit ve kemik nekrozu
Tendon ve bağ yaralanmaları
Miyofasyal ağrı sendromu, fibromiyalji
Vertebra ve disk patolojileri
Nöropatik ağrı
Kronik iyileşmeyen iskemik ve diyabetik yaralar
Bası yarası
Gingivit, periodontitis
Alopesi, dermatit
Otit, sinüzit

OZON TEDAVİSİ ETKİ MEKANİZMASI
Tıbbi ozon, saf oksijen jeneratör yardımı ile yüksek
elektrik voltajıyla etkileştirilerek elde edilir (Şekil 1).
Elde edilen gaz bileşiğinin %5 kadarını ozon, geri kalanını oksijen oluşturur. Su, bitkisel yağ ve plazma, serum fizyolojik (SF) ve oksijen içinde çözünebilir. Ozon,
üç atomlu ve oksijene göre daha kararsız bir moleküldür. Bu nedenle, biyolojik cevap oluşturmada oksijene
göre daha etkilidir. Güçlü oksidan özelliği ile, okside
olabilen tüm organik bileşiklerle kimyasal reaksiyona
girebilir. Dezenfekte edici etkisi, güçlü okside edici
özelliğindendir. Bu reaksiyon sonucunda, gaz halindeki
ozon hızla oksijenden ayrılır ve ozonoid denilen molekülleri oluşturur.[2] Bu çok hızlı gerçekleşir ve artık gaz
halinde değildir. Peroksidasyon yoluyla oluşan ozonoid peroksidler başlıca, serbest oksijen türevleri (ROS)
ve lipid peroksidasyon türevleri (LOPs) olarak ayrılır.
ROS, ozonun erken dönem etkilerinden sorumlu olup
hızla doğal anti-oksidan sistem tarafından nötralize
edilir. LOPs, geç etkilerden sorumludur. Akut oksidatif stres oluşturduğu için bir çeşit aşılama yöntemi
olduğu da varsayılabilir. Çünkü, her insanın anti-oksidan kapasitesi çeşitli maruziyetlere bağlı olarak farklıdır ve bu maruziyetler arttıkça anti-oksidan kapasite
de azalarak çeşitli patolojiler kronisite kazanır. Ancak
uygun dozlama ile, burada oluşturulacak stres hasara
neden olacak kadar çok olmamalıdır. Genel olarak doğal anti-oksidan sistemin, metabolik enzim ve hormon
regülasyonu, koagülasyon, oksijenizasyon ve dolaşım
düzeni, immün sistem, hücre rejenerasyonu üzerine
etkileri olduğu düşünülmektedir